Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 17 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymali dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 187 418,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 108995L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowościach Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi” (droga koło mleczarni).

Czytaj Więcej


Pośnik Kocudzki 2021

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”

Czytaj Więcej


Podpisaliśmy List Intencyjny z Gminą Czemeriwci na Ukrainie

Podejmujemy ważną dla Gminy Dzwola i jej mieszkańców współpracę na arenie międzynarodowej. W dniu 16 grudnia 2021 r. podpisany został List Intencyjny z Gminą Czemeriwci na Ukrainie. To wstępna deklaracja współpracy pomiędzy naszymi samorządami dzięki, której w przyszłości będziemy mogli wspólnie działać i podejmować nowe projekty i wyzwania. Taki ruch poszerza również możliwości na pozyskiwanie nowych środków w ramach międzynarodowych źródeł finansowania.

Czytaj Więcej